لینک مستقیم فایل@مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم@

مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم|40204985|ma|مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

2-1) مقدمه................................................................................................................................................................. 5

2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق......................................................................................................................... 5

2-2-1) جهانی­شدن.................................................................................................................................................. 5

2-2-2) ابعاد جهانی­شدن........................................................................................................................................ 6

2-2-3) شاخص­های جهانی­شدن.......................................................................................................................... 10

2-2-3-1) شاخص­های تركیبی............................................................................................................................ 10

2-2-3-2) شاخص­های غیر تركیبی..................................................................................................................... 13

2-2-4) نقد شاخص­های جهانی­شدن................................................................................................................... 15

2-2-5) شاخص جهانی­شدن KOF...................................................................................................................... 17

2-2-5-1) شاخص جهانی­شدن اقتصادی KOF................................................................................................ 18

2-2-5-2) شاخص جهانی­شدن اجتماعی KOF............................................................................................... 19

2-2-5-3) شاخص جهانی­شدن سیاسی KOF................................................................................................. 20

2-3) تعریف تورم....................................................................................................................................................... 20

2-3-1) طبقه بندی تورم........................................................................................................................................­­­­­­­­­­­ 20

2-3-1-1) طبقه بندی تورم بر مبنای درجه شدت........................................................................................ 20

2-3-1-2) طبقه بندی تورم بر مبنای نسبت افزایش قیمت­ها یا افزایش حجم پول................................ 21

2-3-1-3) طبقه بندی تورم بر مبنای متناوب و یا عارضه­ای بودن افزایش قیمت­ها .............................. 21

2-3-2) علل و ریشه­های تورم............................................................................................................................... 21

2-3-2-1) علل عارضی تورم................................................................................................................................ 22

2-3-2-2) علل اقتصادی تورم.............................................................................................................................. 22

4-2) نظریات مکاتب مختلف در مورد تورم....................................................................................................... 25

2-5) مبانی نظری جهانی­شدن اقتصادی و تورم.............................................................................................. 27

2-6) ساز و کار­های اثر­گذاری فرایند جهانی­شدن بر تورم داخلی کشور­ها................................................ 29

2-6-1) جهانی­شدن، انگیزه مقامات پولی و تورم............................................................................................ 29

2-6-2) یکپارچه­شدن نظام تجارت بین­الملل، کاهش نسبی برخی اقلام تجاری و تورم........................ 30

2-6-3) اثر جهانی­شدن بر حساسیت تورم نسبت به نوسانات تولید داخلی............................................. 30

2-6-4) جهانی­شدن و اثرپذیری تورم داخلی کشورها از شکاف تولید خارجی.......................................... 31

2-7) مروری بر مطالعات تجربی........................................................................................................................... 31

2-7-1) پژوهش‏‌های خارجی............................................................................................................................... 32

2-7-2) پژوهش‏های داخلی.................................................................................................................................. 34


مطالب دیگر:
📂154- عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور📂155-بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود📂156-بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی📂157- شناسایی ماهیت ترك پایه ١٨ سد سفیدرود📂158- برخی ملاحظات در ارزیابی پایداری دینامیكی سدهای خاكی📂159-ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📂160-بررسی تجربی هواده ها در تخلیه كننده های تحتانی سدها📂بررسی رابطه متقابل بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام(تعداد صفحات:15)📂161- كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📂162-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی📂163- كاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتكنیكی سد گتوندعلیا📂بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام: یک تحلیل تجربی (تعداد صفحات:20)📂164-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان📂165-بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندركنش سد قوسی با پی سنگی📂166-كاربردی ژئوتكستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاكی📂بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)📂167- توصیف چشمه های زمین لرزه ای گستره ساختگاه سد كارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی📂مدل ارزشیابی سهام جدید و تخصیص سرمایه برای استفاده سرمایه گذاران در بلندمدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( تعداد صفحات :12)📂168- اندركنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعكاسی📂بررسی رابطه بین آراستگی محیط کار کارکنان و بعد اخلاقی مسئولیت پذیری سازمان(تعداد صفحات:19)📂169- زمان متحمل برای وقوع شكست هیدرولیكی در سدهای خاكی📂170- تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ📂171- معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📂172-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو📂سنجش ارتباط بین فنآوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني سازماني با كیفیت خدمات در دانشگاه علوم پزشکي (تعداد صفحات:15)