لینک مستقیم فایل@مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر@

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر|40204984|ma|مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

2-1 ادبیات موضوع. 8

2-2 تاریخچه یارانه در ایران. 9

2-3 آثار اقتصادی یارانه. 9

2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها 10

2-5 طبقه بندی یارانه. 10

2-6 هدفمندی یارانه ها 11

2-7 روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها 13

2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری.. 13

2-7-2 هدفمندی اجتماعی.. 13

2-7-3 هدفمندی بازاری.. 14

2-7-4 هدفمندی جغرافیایی.. 15

2-7-5 هدفمندی جمعیتی.. 15

2-7-6 هدفمندی خوداظهاری.. 16

2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی.. 18

2-8-1 لهستان. 18

2-8-2 بلغارستان. 18

2-8-3 اندونزی.. 19

2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی.. 20

2-9-1 مصر. 20

2-9-2 تونس... 21

2-10 آثار حذف یارانه. 23

2-10-1اثر تورم. 23

2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید. 24

2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها 24

2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها 24

2-12 شاخص های سنجش فقر. 25

2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر. 25

2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی.. 26

2-12-3شاخص فقر سن.. 26

2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک... 27

2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی.. 28

2-13-1مطالعات داخلی.. 28

2-13-2مطالعات خارجی.. 35

2-14 نتیجه گیری.. 40


مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)🔗پاورپوینت بررسی سازه های غشایی🔗پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین و كاربرد سازه های فضاكار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی🔗پاورپوینت درس ششم (آداب زندگی) ادبیات فارسی دوره متوسطه اول🔗پاورپوینت اعتیاد🔗app خرید شارژ بدون اینترنت صدسو🔗پاورپوینت بررسی سازه های فضا كار وكش بستی🔗دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی🔗پاورپوینت بررسی سقف طاق ضربی🔗پاورپوینت بررسی شبکه های فضایی قابل گسترش (تاشونده و جمع شونده)🔗پاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره🔗پاورپوینت بررسی سازه های پلیمری🔗پاورپوینت بررسی ساخت و ساز اصولی🔗رساله فرهنگسرا همراه با 3 عدد نمونه مشابه فرهنگسرا🔗اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟🔗اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران🔗اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟🔗اقدام پژوهی چگونه میتوانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم🔗اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم🔗اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم🔗چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟🔗اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟🔗اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟