لینک مستقیم فایل@مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی@

مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی|40204978|ma|مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مبانی نظری و پیشینه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

2-1- مقدمه فصل دوم 9

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10

2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10

2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12

2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12

2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12

2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13

2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14

2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14

2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16

2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18

2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19

2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19

2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20

2-12) صادرات غیر نفتی 22

2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23

2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25

2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29

2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31

2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32

2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33

2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33

2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34

2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35

2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38

2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42


مطالب دیگر:
پرسشنامه برای چه منظوری، در چه سنی، از چه آزمونی استفاده کنیم؟تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)پرسشنامه رفتار کارآفرینانه مهرابیپرسشنامه انسجام خانوادهپرسشنامه انسجام درونیپرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنسپرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم)پرسشنامه مقاله گفتمان ریاضی در کلاس درسپرسشنامه مدل ای کوالپرسشنامه بلوغ حرفه ایپرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویلپرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی سیمونز و گاهر (DTS)راهنمای پرسشنامه سنجش ترس (FCL)پرسشنامه تصویر بدنی MBSRQپرسشنامه تعلل ورزی تصمیم گیری (DPS)پرسشنامه تعهد حرفه ایپرسشنامه تمایل به برنامه ریزیپرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورتپرسشنامه خودکارآمدی هیجانیمقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالتپرسشنامه خوش بینی شییر و کارور OPTIMISMپرسش‌نامه رضایت شغلی بری فیلدورثپرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استادپرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنرپرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)